UR-GE Proje danışmanlığı nasıl yapılıyor? Whatsapp

UR-GE Proje danışmanlığı nasıl yapılıyor?

UR-GE Proje danışmanlığı nasıl yapılıyor?

UR-GE Proje danışmanlığı nasıl yapılıyor?

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) proje danışmanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı tebliğiyle desteklenen sektörel  projelerdir.

UR-GE Danışmanlığı projeleri ile firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :

  • Ortak ihtiyaçlar analizi,
  • Öğrenme (danışmanlık ve  eğitim)
  • Pazarlama (eşleştirme,ticaret heyeti, tanıtımm, marka, ticaret heyeti, )

gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu analiz çerçevesinde çalışmaya iştirak eden firmalar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler sonucunda firmaların “Değer Zinciri Analizi” yaklaşımına göre mevcut durumları tespit edilecektir. Bunun yanında sektörün “Kümelenme” potansiyeli ile firmaların “Yenilik” ve “İhracat Fırsatları” detaylı olarak değerlendirilmelidir.

Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri olarak  firmaların mevcut durumlarının daha bilimsel bir yaklaşımla tespit edilmesi ve bu firmalar açısından farkındalık yaratılması olduğu söylenebilecektir.