Hedef Pazar Belirleme Örnek Çalışmaları Whatsapp

Hedef Pazar Belirleme Örnek Çalışmaları

Hedef Pazar Belirleme Örnek Çalışmaları

Hedef Pazar Belirleme Örnek Çalışmaları

SPOR AYAKKABI İHRACATINDA 5 ADIMDA HEDEF PAZAR NASIL BELİRLENİR?

GTİP 640399 (SPOR AYAKKABILAR)

Günümüzde ticari akışları kullanarak hedef Pazar belirlemek aslında hiç de zor değil, bu makalemizde hedef pazarımızı trademap kullanarak belirlemeye çalışacağız. Makaleyi uzatmamak adına detaylı bir inceleme yapmayacağız ancak temel ve ileri detaylı incelemeler için zemin oluşturabilecek verilere bir göz atacağız.

 

Importers

Importedvalue in 2019

Importedvalue in 2020

Change

PercentageChange

World

29.975.803

25.803.548

-4.172.255

-14

United States of America

5.451.619

4.027.752

-1.423.867

-26

Germany

3.204.854

3.061.732

-143.122

-4

France

2.001.746

1.795.915

-205.831

-10

China

1.472.032

1.550.095

78.063

5

Belgium

1.477.095

1.459.474

-17.621

-1

United Kingdom

1.550.846

1.317.367

-233.479

-15

Italy

1.364.351

1.221.846

-142.505

-10

Netherlands

1.033.599

958.775

-74.824

-7

Poland

677.560

758.866

81.306

12

Russian Federation

885.950

749.918

-136.032

-15

 

 

Yukarıdaki tabloda “ürün bazında” ki ürünümüz de “Spor Ayakkabılar” olarak tanımlayabileceğimiz ama TCTG (bkzTürk Gümrük Tarife Cetveli ) de tam tanımı ; Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar: Ana başlığı altında diğerleri olarak geçmektedir ve spor ayakkabılara ait olarak kullanılmaktadır.

 

1- DÜNYA İTHALATINDAKİ DURUM (Yıllar Bazında)

2020 yılında dünyanın en büyük ithalatçı ülkelerinin A.B.D, ALMANYA ve FRANSA olduğunu görmekteyiz, ancak sadece POLONYA ve ÇİN 2019 dan 2020 ye geçerken ithalatlarını arttırmış görünmektedir.

 

2- DÜNYA İTHALATINDAKİ DURUM (Çeyrekler Bazında)

Importers

2020 Q1 + Q2+ Q3

2021 Q1 + Q2+ Q3

Change

Change in percentage

United States of America

3,117,847

3,912,375

794,528

25

China

1,121,986

1,385,228

263,242

23

Netherlands

760,060

938,148

178,088

23

France

1,371,319

1,520,098

148,779

11

Belgium

1,101,033

1,242,733

141,700

13

Australia

244,416

339,318

94,902

39

Israel

151,536

234,103

82,567

54

Italy

950,389

1,031,636

81,247

9

Korea, Republic of

539,958

607,710

67,752

13

Russian Federation

632,498

693,787

61,289

10

 

 

Yukarıdaki tabloda ise 2020 nin ilk üç çeyreği ve 2021 in ilk üç çeyreği karşılaştırmasında ithalatını arttıran ülkeleri görebiliriz. Burada A.B.D. , ÇİN, HOLLANDA, FRANSA, BELÇİKA ve AVUSTURALYA ön sıralarda bulunurken, ITALYA, İSRAİL, KORE ve RUSYA da önemli artışlar gösteren ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

3- TÜRKİYE’nin İHRACATINDAKİ DURUM (Yıllar Bazında)

Importers

Exported value in 2019

Exported value in 2020

Change

Change in Percentage

World

212,163

182,486

-29,677

-14

Russian Federation

47,786

37,740

-10,046

-21

Germany

16,016

15,777

-239

-1

Netherlands

10,278

11,254

976

9

Spain

12,313

9,778

-2,535

-21

Romania

12,071

9,433

-2,638

-22

Italy

8,071

8,949

878

11

Poland

9,660

8,501

-1,159

-12

United Kingdom

9,405

7,315

-2,090

-22

Australia

4,790

5,083

293

6

United States of America

5,993

4,684

-1,309

-22

 

Yukarıdaki tabloda 2019 dan 2020 ye geçerken Türkiye ihracatının %14 küçülmesine rağmen halen yüksek miktarda ilerlediğini ve RUSYA FEDERASYONU, ALMANYA, İSPANYA ve ROMANYA  gibi ülkelere azalmalar olsa da halen yoğun miktarda ihracat yapıldığını görebiliriz. İTALYA ve HOLLANDA ise pandemiye rağmen alımlarını arttıran ülkeler olmuştur.

 

4- TÜRKİYE’nin İHRACATINDAKİ DURUM (Çeyrekler Bazında)

Importers

2020 Q1 +Q2+ Q3

2021 Q1 +Q2+ Q3

Change

Change in percentage

World

151,243

190,166

38,923

26

Azerbaijan

1,242

7,686

6,444

519

Germany

12,309

16,551

4,242

34

Australia

3,732

7,586

3,854

103

Spain

7,823

10,568

2,745

35

United States of America

3,783

6,495

2,712

72

United Kingdom

5,677

8,187

2,510

44

Romania

8,382

10,490

2,108

25

Italy

8,235

10,032

1,797

22

Iraq

2,270

3,842

1,572

69

 

 

Yukarıdaki tabloda ise 2020 nin ilk üç çeyreği ve 2021 in ilk üç çeyreği karşılaştırmasında Türkiye’den yaptıkları alımları arttıran ülkeleri görebiliriz. Burada AZERBAYCAN  ve AVUSTURALYA göze çarpan çok önemli ülkeler olup, onları ALMANYA, İSPANYA, ABD ve BİRLEŞİK KRALLIK izlemektedir. ROMANYA, İTALYA ve IRAK da büyüyen pazarlar olarak dikkat çekmektedir.

 

5- FİRMA TERCİHLERİNE GÖRE HEDEF PAZARIN KARARLAŞTIRILMASI

Yukarıdaki kısa çalışmada 220 ihracat yapılabilecek ülkeden yaklaşık 30 tanesine öncelik verilen bir analiz görmektesiniz, peki her firma için bu hedef ülkeler geçerli midir? Mesela Arapça bilen bir personeli olan firma için öncelik hangi ülke olacak? Ya da Rusçayı çok iyi konuşan ve daha önce Rusça konuşan ülkelerle ticaret tecrübesi olan bir firmaysanız? Ya da Avrupa’da akrabalarınız var ise sizce hedef Pazar hangi ülke olacak? İşte tüm bu soruların cevabı Sübjektiftir, bundan dolayıdır ki hedef Pazar belirlerken sadece bu tip ön çalışmalara değil, aynı zamanda ürünümüzün kalitesine, fiyatına, üretim kapasitemize ve yeterliliklerimize göre de karar alırız.

 

Bu kısa analizde adı geçen tüm ülkeler hedef olarak seçilebilir, burada önemli olan firma tercihleri ve firma kaynaklarının neler olduğu ile bu kaynakları en doğru şekilde kullanacak personelin varlığıdır. BEŞTAV olarak bu ve benzer analizleri derinlemesine yaparak “Nokta atışı” ve Terzilik usulü çözümlerle firmalarımızın gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

 

Saygılarımızla

info@bestav-ineternational.com