Pandemi döneminde Türkiyenin en yüksek düşüş gösteren 5 ürün grubu ve 2021 yılını anlamak Whatsapp

Pandemi döneminde Türkiyenin en yüksek düşüş gösteren 5 ürün grubu ve 2021 yılını anlamak

Pandemi döneminde Türkiyenin en yüksek düşüş gösteren 5 ürün grubu ve 2021 yılını anlamak

Pandemi döneminde Türkiyenin en yüksek düşüş gösteren 5 ürün grubu ve 2021 yılını anlamak

Ülkemiz 2019 yılında 171 Milyar 98 Milyon 411 Bin dolarlık ihracat yaparken 2020 Yılında ise 169 Milyar 481 milyon 945 Bin dolarlık ihracat yapmıştır. Tüm ihraç kalemlerinde Toplamda sadece %1 lik bir düşüş yaşayan ihracatımız, 1 Milyar 616 Milyon 466 Bin dolar azalmıştır. Bu düşüşten en çok hangi ürün gruplarının etkilendiğiniinceleyerek 2021 yılında bu ürün gruplarından hangilerinin ihracat için ümit vaat ettiğini bu yazımızda incelemeye çalışacağız.

ÜRÜN KODU

İhracat 2019

İhracat 2020

Değişim

TOPLAM

171,098,411

169,481,945

-1,616,466

87

26,175,170

22,079,416

-4,095,754

27

7,315,812

4,700,141

-2,615,671

72

9,939,444

8,812,367

-1,127,077

61

9,089,251

8,360,391

-728,860

71

7,327,231

6,693,011

-634,220

 
Pandemi döneminde Türkiyenin en yüksek düşüş gösteren 5 ürün grubu ve 2021 yılını anlamak

 

2019’dan 2020’ye ihracat rakamları ve en çok ihracatı düşen 5 ürün grubu

Yukarıdaki Tabloda da görüldüğü gibi 2020’de en çok ihracat kaybı yaşadığımız ürün Grubu GTİP 87 ürün grubu olmuştur. 2019’da 26 Milyar Dolarlık ihracatımız olan bu ürün grubunda 2020’de 22 Milyar dolarlık ihracat yaparak 4 milyar dolarlık düşüş yaşadık. Gümrük Tarife Cetveli üzerinden incelediğimizde bu ürün grubunun Motorlu Taşıtlar ve aksamlarını içerdiğini görebiliriz. Özellikle de Traktörler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, Eşya taşımaya mahsus motorIutaşıtIar. Otomotiv sektörünün ihracat noktasındaki genel durumunu göstermesi açısından bu ürün grubu bizim için önem arz etmektedir.% 16lık bir daralma bu sektörü zor bir duruma sokmuş olsa da toparlanması alt yapı ve halen devam eden %74 lük kapasite sayesinde 2021 yılında mümkün görünmektedir.

 

Yine ihracat kaybının en çok yaşandığı ikinci ürün grubu 27 GTİP ile ham petrol hariç ağırlıklı petrolden mamül yağların ve bileşiklerin bulunduğu daha çok enerji ihracatı ile ilgili ürün grubudur. Bu ürün Grubunda 2019 da 7.3 Milyar Dolar olan ihracat 2020 de ihtiyacın azalmasını müteakip 4.7 Milyar dolara düşmüştür, 2.6 Milyar dolarlık bu düşüş %36 ya denk gelmektedir ki bu da bu sektörün çok daha ağır bir darbe aldığını ve 2021’de otomotiv sektörüne göre nispeten daha yavaş bir toparlanma gerçekleştireceğini göstermektedir. Buna dünyadaki Koronavirüs salgınının henüz hız kesmediğini ve ulaşımın halen kısıtlı sağlandığı olgusunu da eklersek 2021 de de bu sektörün sıkıntılarının devam edeceğini öngörebiliriz.

 

İlk 3 ün son üyesi olan 72 GTİP Ürün Grubu içinde ağırlıklı olarak Demir ve Alaşımlarının bulunduğu, inşaat sektörünün hammadde tedariki yaptığı Türkiye’nin çok önemli firmalarının ve ihracatçılarının bulunduğu metal sektörünü temsil etmekte, içinde ; Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcakhaddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil, Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış), Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)….Gibi bir çok ürünün bulunduğu bu grupta ihracat 2019 yılında 9.9 milyar dolarlarda iken, 2020 de 8.8 milyar dolar seviyelerine düşmüş ve %11 gibi bir düşüş yaşamıştır. Bu sektörün özellikle inşaat ile bağlantılı olduğunu göz önüne alırsak, eğer sektörde son dönemde yaşanan ARZ KRİZİ de aşılabilirse, inşaat sektörünün genel olarak dünyada toparlanması ile bağlantılı olarak 2021 yaz döneminde hareketlenmesi beklenebilir.

 

 

Diğer Bir kalem olan 61 Fasıl ürün grubu ise içinde ;  Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya,Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler ve benzeri eşya,Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısapantolonlar ve şortlar (örme veya kroşe) (yüzme kıyafeti hariç), Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme veya kroşe), Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası…  Gibi ürünleri barındıran Tekstil sektörünün temel ürünlerini içeren bir grup olup. Bu ürün grubunda da 727 Milyon dolarlık ihracat kaybı yaşanmış ve %8 lik bir ihracat düşüşü kaydedilmiştir. Perakende sektörünün online satışlara geçmesi ile bu sektör temsilcileri müşteri portföylerini online alış veriş hizmetini ön planda tutan müşteri guplarına yönelterek 2021 yılında hızlı bir toparlanma gerçekleştirebilirler, nitekim Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki durumu da bu emek yoğun sektörün rekabet gücünü her geçen gün arttırmaktadır.

 

71 Fasıl ürün grubu Mücevherat ve Altın ağırlıklı ürünlerin bulunduğu, içinde  ; Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetlimetallerle kaplama metallerden) , Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş yada pudra halinde), Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerindöküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleriiçeren  ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar … gibi bir çok ürünü barındırmakta ve 2019 yılında 7.3 milyar dolar olan ihracat, 2020 yılında 6.7 milyar dolar civarında gerçekleşerek 634 Milyon dolar düşmüştür. Burada Pandemi dolayısı ile yaşanan lüks ürün talep düşüşünün büyük etkisi olduğunu düşünebiliriz, aşılama ve ekonmik dengelenmenin 2021 de dünya geneline yayılamayacağını varsayarsak bu sektörde de toparlanmanın yavaş olabileceğini bekleyebiliriz.

 

Pandemi döneminde Türkiyenin en yüksek düşüş gösteren 5 ürün grubu ve 2021 yılını anlamak

 

Bu yazımızdaki veriler trademap ve T.C. Gümrük Tarife Cetveli 2019 yararlanılarak hazırlanmış ve sadece kişisel görüşlerimizi yansıtmaktadır. Tüm ihracatçılarımızın başarılı olması ve hedef pazarlarında büyük satışlara imza atması noktasında katkı sağlamak firmamızın en önemli hedefidir. Sizi de BEŞTAV ULUSLARARASI TİCARET DANIŞMANLIÄžI uzmanlığı ile Dış ticaret alanında veriye dayalı, iletişim odaklı çözümlerimizi incelemeye davet ediyoruz.

 

Saygılarımla

Macit Beştav