Ukrayna Rusya Savaşı, Kısa ve Orta vadede önümüzdeki fırsatlar Whatsapp

Ukrayna Rusya Savaşı, Kısa ve Orta vadede önümüzdeki fırsatlar

Ukrayna Rusya Savaşı, Kısa ve Orta vadede önümüzdeki fırsatlar

Ukrayna Rusya Savaşı, Kısa ve Orta vadede önümüzdeki fırsatlar

Ukrayna Rusya Savaşı ve Kısa ve Orta vadede Türkiye'nin önündeki fırsatlar 

Savaş hiçbir kazananı olmayan insanlık için büyük bir kayıptır. Maalesef Türkiye olarak öyle bir bölgede bulunmaktayız ki dört tarafımız savaş ve çatışmalarla çevrili. 

Ukrayna ve Rusya arasında yaklaşık 1 ay önce başlayan savaş da bunlardan biri.  Bu süreçte ülkemizin mümkün olduğu kadar İki tarafa da eşit mesafede kalmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da biz ihracatçılar için hem şimdi hem de orta ve uzun dönemde fırsatlar olabileceğini gösteriyor. 

Bütün üzücü sonuçlarına ve insan kayıplarına rağmen hiçbir savaş dünya ticaretini engelleyemez bir şekilde savaşın tarafları tedarik Zincirlerini korumak ve gerekirse yeniden yapılandırmak durumundadırlar çünkü hiçbir ülke günümüzden Global dünyasında tek başına sadece kendi kaynaklarıyla var olamaz bu yüzdendir ki Türkiye her iki taraf ile de diyalog içinde kalmaya devam ettiği sürece bu tedarik zincirlerinin parçası olabilecektir. 

 

 

Hatırlarsanız Rusya ile yaşadığımız 2015 Kasım Uçak krizinde de Türk ihracatçıları ilk başta çok büyük sorunlar yaşasada sonrasında ticarete engel olunamayacağını göstererek Bulgaristan, Gürcistan, Belarus gibi ülkeler üzerinden Rusya Federasyonu’na sevkiyat yapmaya devam etmişlerdi.Bu tip kriz durumlarında az önce yukarıda saydığım ülkeler gibi aracı ülkeler devreye girer ve riskli olmasına rağmen bu ülkeler üzerinden talep olan pazara ulaşabilir ve burada satışlar yapılabilir.

 

Şimdi de Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Rusya'ya ağır yaptırım kararları çerçevesinde ticareti yavaşlatmaya ve yar yar durdurmaya çalışıyor, peki hükümetlerinin aldığı bu kararları sizce tüm firmalar destekliyor mu?Önce Şu verileri bir inceleyelim;

 

2021'de AB ile Rusya arasındaki toplam mal ticareti 257,5 milyar Euro'ya ulaşmıştı. AB'nin ithalatı 158,5 milyar € değerindeydi ve yakıt ve madencilik ürünleri – özellikle mineral yakıtlar (98,9 milyar €, %62), odun (3,16 milyar €, %2,0), demir ve çelik (7,4 milyar €, %4,7) ağırlıklıydı, Gübreler (1,78 milyar, %1,1). AB'nin Rusya’ya 2021'deki ihracatı 99,0 milyar Euro'ya ulaşmışken. Bunlar, makine ve teçhizat (19,5 milyar Avro, %19,7), motorlu taşıtlar (8,95 milyar Avro, %9), ilaçlar (8,1 milyar Avro, yüzde 8,1), elektrikli teçhizat ve makineler (7,57 milyar Avro, yüzde 7,6) ve. plastiklerin yanı sıra (4,38 milyar €, %4,3). Bir çok ürün kalemini içermekteydi.

 

Önceki dönemde de 2020'de AB ile Rusya arasındaki iki yönlü hizmet ticareti 29,4 milyar Euro'ya ulaşmıştı,  AB'nin Rusya'dan hizmet ithalatı 8,9 milyar Euro'yu ve Rusya'ya hizmet ihracatı 20,5 milyar Euro'yu aşıyordu.

 

Daha öncesinde de 2019'da AB, Rusya'daki en büyük yatırımcıydı. 2019 yılında Rusya'daki AB doğrudan yabancı yatırım (DYY) stoku 311.4 milyar Avro olurken, Rusya'nın AB'deki DYY stokunun 136 milyar Avro olduğu tahmin ediliyor. Şimdi şunu sormak isterim ki AvrupaBirliği’ndeki onlarca Makina ve Aksam parçaları üreticisi Sizce Rusya pazarından bu kadar kolay vazgeçecek mi?  Peki ya Otomotiv yedek parça üreticileri? işte bunun gibi onlarca örnek karşımıza çıkacaktır, şu anda Avrupa ve Birleşik Devletler tek ses olmuş durumda ve çoğu vatandaşı da hükümetlerini desteklese de orta dönemde mutlaka çeşitli firmalar Rusya pazarındaki büyük boşluğu doldurma teşebbüsünde bulunacaktır.

İşte tam bu noktada Türk firmaları olarak hem aracılık faaliyetleri hem de Avrupa ve birleşik devletlerden alınan ürünlerin Türkiye'de çeşitli ek işlemler ile millileştirilmesi ya da tamamen Türk ürünleri ile ikame edilmesi yoluyla büyük fırsatlar bizi beklemektedir.Burada dış ticaret istihbaratı yöntemleri kullanılarak hem açık kaynaklardan hem de çok çeşitli seçenekleri bulunan, gümrük kayıtları sağlayan veri tabanlarından ticari akışlar takip edilmeli ve ülkemizin döviz bulmakta zorlandığı bu şartlarda karşımızdaki fırsatları değerlendirmeliyiz.

 

Orta ve uzun dönemde ve savaş sonrasında da Ukrayna bizimle her zaman dost ve iyi ilişkileri olan bir ülke olarak yeniden yapılanma ve yaralarını sarma noktasında her zaman desteğimiz ihtiyaç duyacaktır.Bu süreçte de Türk ihracatçılarına büyük görevler düşmektedir özellikle İnşaat ve altyapı sektörlerinde bizlerin de ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasında büyük rolü olacaktır.

 

BEŞTAV uluslararası ticaret danışmanlığı olarak Ukrayna, Rusya ve Rusça konuşan ülkeler de 15 yılı aşkın tecrübemizle siz değerli ihracatçılarımızın her zaman yanındayız.

 

Saygılarımızla

 

*veriler için kaynak https://ec.europa.eu/