Hedef Pazar Seçiminde Rusya Whatsapp

Hedef Pazar Seçiminde Rusya

Hedef Pazar Seçiminde Rusya

Hedef Pazar Seçiminde Rusya

Rusya’ya ihracat yapmak isteyenler için pazar araştırmaları da yapıyoruz. Türkiye’nin Rusya’ya sebze meyve ihracatı geçen yıl 760 milyon dolardı. Yaşanan gelişmelerden sonra sebze ve meyve ihracatı artacağı gibi, ihraç edilmeyen et, süt ve su ürünleri de ihraç edilmeye başlanacak. Bu nedenle Rusya’ya ihracatımızda en az yüzde 20 artış bekliyoruz. Rusya'ya yaptıkları ihracatı geçici bir fırsat olarak değil, çok büyük bir pazar olan Rusya’ya kalıcı olarak yerleşme yönünde fırsat olarak görmeli ve öyle değerlendirmelidir. 
 
Hedef pazarınızı belirlerken dikkate almanız gereken ilk nokta, hedeflediğiniz pazarda yer alan rakip hacmidir. Rakip hacmi geniş pazarlarda, özellikle yeni şirketlerin ayakta kalması çok daha zor olacaktır. Bu anlamda çok geniş pazarlar ya da sıkı rakiplerin bulunduğu pazarlar, şirketiniz için negatif sonuçlara yol açma potansiyeline sahiptir. Hedef pazarınızı oluşturmak için tüketici ihtiyaçlarına odaklanabilir ve sonraki süreçte bu ihtiyaçlardan elde ettiğiniz bilgi ve deneyimlerden yola çıkarak ürünlerinizi  iyileştirebilirsiniz. Hedef pazarınızı araştırmak kadar, oluşturmak da bir seçenek olabilir. Tüketici ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğunuz hizmet ve ürünlere alternatif olarak, talebin kendisini yaratma gücüne sahip olduğunuzu unutmayın.
 
İşletmelerin pazarlama araştırması yapmasının başlıca nedenleri; işletme yöneticilerinin alacakları kararlardaki belirsizlikleri ve riski azaltmaktır. Bu doğrultuda pazar bölümlendirme yapıp, hedef pazarı seçebilmek için müşterilerin kim olduklarını, ne istediklerini bilmek gerekmektedir. Aynı zamanda çevre ve rakiplerin durumları hakkında da bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgiler de pazarlama araştırmaları sonucunda elde edilmektedir.