İhracatta Verimlilik Kavramı Whatsapp

İhracatta Verimlilik Kavramı

İhracatta Verimlilik Kavramı

İhracatta Verimlilik Kavramı

Verimlilik arttırma yöntemi olarak dış ticaret bilgi sistemleri kullanımı

Genel anlamda verimlilik, bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. İhracat yapan firmalarımızın dış ticaret bilgi sistemlerini kullanarak günümüz koşullarında en hızlı şekilde hedefe ulaşması da varimliliklerini arttırabilecek en önemli yöntemlerden biridir. Dış Ticaret bilgi sistemi bir firmanın en hızlı şekilde aradığı pazara ya da Müşteri grubuna ulaşmasını sağlayan veri tabanı, internet portal, devlet kaynakları, istatistiksel kaynaklar, fuar bilgileri, ihale verileri, dünya dış tücaretindeki ani değişimleri belirten siteler, haber siteleri ve ekonomik göstergeleri içeren raporlar gibi bir çok kaynağın en etkili şekilde kullanılmasını sağlayan yaklaşım biçimidir. Bir sistem dahilinde bu kaynaklar incelenir, modül modül takip edilir ve firma hedefleri doğrultusunda yetkin personel tarafından kullanılır ise firma en hızlı, en düşük maliyetle, en yüksek başarı oranıyla ve en yüksek getiri ile hedef pazarına ulaşabilir, sadece hedef pazara ulaşmakla da kalmaz bu Pazar bilgisini kendi içinde analiz ederek paydaşları ile birlikte yorumlayabilir. Bu yorumlar sonucunda düzenli çalışma grupları ile ortak stratejiler uygulanabilir ayrıca hiç bilinmeyen pazarlarda da bu stratejiler denenebilir. Bütün bu çalışmaların amacı firmamızın verimliliğinin arttırılması yani girdilerin azaltılarak çıktıların yani bu durumda satışlarımızın arttırılması noktasında bir başarı sağlanmasıdır.

 

ihracatta verimlilik

 

İhracatta verimliliği arttırmanın yolları

Firmanızın verimliliğini arttırmanın bir diğer yolu olan know-how ve iş yapış biçimlerine erişim de dış Ticaret istihbaratının ve Dış ticaret istihbaratı kullanılarak oluşturulan sistemlerin en önemli faydalarından biridir. Firmalar günümüzde yeni bir ürün geliştirirlerken mutlaka pazardaki muadilleri ya da benzerlerini incelemek, o ürünlerin eksik ve güçlü yanlarını analiz etmek ve bir plan doğrultusunda pazarda nasıl konumlandırma yapacaklarını analiz etmek durumundadırlar. İşte dünyadaki Gümrük verilerine erişim, ticari akışların takibi ve Pazar bilgilerinin incelenmesi sayesinde bu süreç hem daha hızlı hem daha düşük maliyetli hem de nokta atışı şekilde ilerleyebilir. Bundandır ki dış ticaret istihbaratının kullanımı hem ülkemizde hem de dünyanın bir çok ülkesinde gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

 

ihcatta verimlilik

 

Toplayacak olursak firmaların verimliliğini arttırmada gereken girdilerin azaltılması ve çıktıların arttırılması prensibi tam olarak da gücün yani günümüzde bilginin en etkili kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bunun için dış ticarette de bilgi sistemlerinin kullanımı elzemdir. Dış ticaret bilgi sistemleri kurulumu ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bize web sitemiz www.bestav-international.com aracılığıyla ulaşın. Siz de çağın gücü olan bilgiye en hızlı şekilde ulaşın.

Saygılarımızla

H. Macit Beştav