İhracat Danışmanlığında 2023 Stratejileri Whatsapp

İhracat Danışmanlığında 2023 Stratejileri

İhracat Danışmanlığında 2023 Stratejileri

İhracat Danışmanlığında 2023 Stratejileri

Yurt dışı pazarında yer almak isteyen fakat nereden, nasıl başlayacağını bilmeyen veya mevcut satış hacmini arttırmak isteyen firmaların konusunda uzman personel bulması, uyumlu ekip oluşturması ve oluşturulan kadroların sürekliliğini sağlaması kolay değildir.  Sağlıklı bir dış ticaret altyapısının oluşturulması ve tüm dış ticaret prosedürlerini kendileri yönetebilecek düzeye gelebilmeleri için Beştav Danışmanlık olarak kurumsal hizmet veriyoruz. Uzmanlarımız ve firma yetkililerinin bir araya gelerek ihtiyaçlara uygun bir şekilde geliştirecekleri bu program sayesinde her firma kendi gelişim alanlarına yönelik bir yapılanma oluşturabilmektedir. Sektör kısıtlaması olmaksızın, ürünlerini dünya pazarlarına açmak isteyen firmalara , yurtdışındaki pazar paylarını ve rekabet gücünü arttırmak isteyen firmalar ve yurtdışı satış maliyetlerini azaltmak, yurtdışından tedarik ettiği ürünleri sürekli aynı kalite ve ucuzlukta tedarikleme yapmak isteyen firmalara verdiğimiz bir hizmetimizdir.

 

Dış Ticaret Danışmanlığında İlk Adım

İhracat stratejik bir konudur ve profesyonel olarak ele alınmalıdır.Firmalarımız genelde  ihracat yapmayı çok  istemekte ancak nasıl yol alınacağı konusunda kararsız kalmakta , tökezleyebilmektedir.İhracat konusunda uzmanından danışmanlık hizmeti alınması ve ihracat yol haritasının çizilmesi stratejinin en temel basamağıdır.

Yurt dışına ürün satmak, ülke içine yönelik olarak çalışmaktan pek çok noktada ayrılır. Öncelikle ulaşabileceğiniz kullanıcı sayısı, iç pazarla kıyaslanamayacak kadar fazladır. Bu ilk etapta bir avantaj olsa da çok sert bir rekabet ortamını da beraberinde getirir. Bu şartlarda alıcıların ilgisini çekmek için ürün gamı, pazarlama stratejileri ve fiyatlandırma politikası gibi konularda en doğru kararları vermeniz gerekir. Bunun yanında kültürel farklılıklar ya da dil bariyeri gibi konular da yurt dışına ürün satmak istediğinizde karşınıza çıkar. Bununla berabaer ihracat ile uğraşmanın yurt içinde faaliyet göstermekten çok daha komplike, daha fazla özen gerektiren bir çalışma şekli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat isabetli kararlarla, doğru kişi ya da kurumlardan destek alınarak yurt dışına ürün satmak gelirlerinizi da ciddi oranda artıracaktır.

 

İhracatta Küreselleşin!!!

Küreselleşme, kendi şirket hedeflerimizin ve büyüme stratejimizin temel bir unsurudur.  Teknolojik gelişmeler yenilikçi fikirlerin, yeni üretim tekniklerinin ülkeler arasındaki entegrasyonuna yardımcı olmaktadır. Bunun sonucunda dünya üzerinde yeni küresel ekonomik ve sosyal yapılar ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme toplumlar arasında bağlantılar kurulmasına, işgücü, sermaye ve piyasa yapılarının uluslararası bir boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Toplumların sahip olduğu değer yargıları ve özellikleri küreselleşmeyle birbiriyle uyum sağlayabilmekte ve ülkeler arasındaki sosyal etkileşimin gelişmesine katkı sağlayabilmektedir. 

Küresel çapta uluslararası pazarlara girmenin ve dolayısıyla şirketler açısından kendi ülkeleri dışına çıkmalarının ilk adımı ihracattır. İhracat, yatırım yapılan ülke açısından iş olanakları yaratmakta ve uluslararası anlamda faaliyet gösterecek olan şirketlerin küresel çapta edinecekleri tecrübelerin ilk aşaması olarak görülmektedir.

 

Satış stratejileriyle ilgili tüm veri ve bilgileri gözden geçirmek

Uluslararası bir satış büyüme girişiminin neden, nerede ve ne olduğu, stratejiyi bilgilendirmelidir. Ve gerçekçi olarak, çoğu şirket, bu konular etrafındaki tartışmayı yönetmek için dahili olarak uzmanlığa sahip değildir. Gelişmiş, gelişmekte olan ve öncü pazarlarda gerçek, yerinde iş yönetimi deneyimi, etkili ve uygulanabilir bir girişimin çerçevelenmesi için kritik öneme sahiptir. Ve aynı derecede önemli olan, uluslararası satışların zaman çizelgesi, maliyet, sonuçlar ve değeri için gerçekçi beklentilerdir.

 

BEŞTAV Danışmanlık Felsefesi

BEŞTAV'ın temel danışmanlık felsefesi, tam olarak doğru yerlerdeki verilere dayalı iyileştirmelerin satış sonuçlarında büyük bir değişime yol açabilmesidir. BEŞTAV'ın satış stratejisi danışmanlığı müşterileri tarafından yaygın olarak gerçekleştirilen hedefler şunları içerir:

  1. Satışları kapatmak için sistematik bir süreç geliştirmek.
  2. Satış ekibinin başarısını artırmak için arama tutarlılığı yaratmak.
  3. Satış ekibini desteklemek için net bir satış yönetimi stratejisi oluşturmak.
  4. Yalnızca A oyuncularını çeken bir işe alım süreci başlatmak.
  5. Satış büyümesini hızlandırmak için mevcut satış süreçlerini iyileştirme.
  6. Her satış görevlisi için özel satış etkinliği ölçümleri geliştirmek.
  7. Satış ekibinin doğru planlamasını ve raporlamasını iyileştirmek.
  8. Daha büyük bir satış ekibinin temelini atmak için satış yönetimi sistemlerini uygulamak.