İhracat Nedir? Whatsapp

İhracat Nedir?

İhracat Nedir?

İhracat Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre ihracat “Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım” demektir. Bu yazımda sizlere ihracatın kelime anlamından çok öncelikle bir ülke için ne ifade ettiğini örneklerle anlatmak ve ülkeler ve firmalar için ihracatta stratejik yaklaşımın öneminden bahsetmek istiyorum. Dünyada ihracat yapan ülkeler halklarının yaşam standardını en yüksek seviyeye getiren ülkelerdir.Bu ülkelerin ortak noktası ihracat için büyük bir seferberlik ilan etmiş olmalarıdır. Bu ülkeler öncelikle ihracat yapmak için anahtar sektörler belirlemiş ve bu sektörlerin dünya standartlarına gelmesi için gereken finansal desteği hem kendi ülke kaynaklarıyla hem de dış yatırım için verdikleri teşviklerle bu yatırımları ülkelerine çekerek sağlamışlardır. Bir örnek vermemiz gerekirse Güney Kore'yi Aşağıdaki tabloda hızlıca inceleyelim.

 

 

Güney Kore 2001 yılında 150 milyar 430 Milyon dolarlık ihracat rakamına sahipti, bu rakamı Sadece 5 yıl gibi kısa bir sürede yani 2006 yılında iki katından fazla olacak şekilde 325 milyar dolara çıkararak büyük bir atılım yapmasının ardından 2008 krizi ile ufak bir yavaşlama yaşayıp yine yükselen grafiği devam ettirerek 2019 yılında toplamda 542 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu geçtiğimiz 18 yılda, 150 milyar 430 milyon dolardan % 260 artışa tekabül etmektedir. Ancak Kore’nin başarısı ihracat artışında değildir, burada başka çok önemli noktanın da altını çizmemiz gerekir;

İhracat rakamları konuşulurken aslında bir ülkenin ihracat yapma amacı olan dış ticaret fazlası elde etmek konusunun da mutlaka incelenmesi gerekmektedir burada, 2001 yılındaki Güney Kore cari fazlası 9 milyar 330 milyon 800 bin dolar iken 2019 yılındaki Güney Kore cari fazlası  39 Milyar 73 milyon 940 bin dolar Olarak gerçekleşmiştir. Asıl başarı buradadır! Aşağıdaki grafikte de görebililirsiniz, bu ülkenin yıllık geliri neredeyse 4 kat artış  göstermektedir ihracat artışı ile paralel olarak, Cari denge artışı (Dış ticaret Fazlası) da sağlanmış ve bu fazla da 4 kat gibi bir rakama gelmiştir. 

 

 

Gelin Şimdi de ülkemiz için aynı grafiklerle değişimlere bakalım ;

 

 

Ülkemiz 2001 yılında 33 milyar 334 milyon dolarlık şhracat yaparken 2019 yılına geldiğimizde, büyük bir başarıya imza atarak bu rakamı 171 milyar 98 milyon dolara çıkarmıştır. Bu da geçtiğimiz 18 yılda % 446 artış anlamına gelmektedir. Sadece ihracat açısından bakarsak Güney Kore’den de başarılıyız! Ancak, cari denge bölümüne baktığımızda ise aşağıdaki tabloyu görmekteyiz;

 

 

2001 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı 10 milyar 65 milyon 135 bin dolar iken 2019 yılı dış ticaret açığı 29 milyar 560 milyon 185 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da aynı dönemde Türkiye'nin 3 kat daha fazla dış ticaret açığı verir hale geldiğini göstermektedir. Yani Türkiye geçen sürede daha çok ithalat yapmaktadır, ihracattaki artış ithalattaki artışı karşılayamamaktadır. Burada bir yanlışlık var, işte tam da bunu konuşmamız gerekir ihracattaki başarı ülkenin zenginleşmesine ve dış ticaret fazlası vermesine her zaman yol açmıyor Yukarıdaki iki örnekte bunu net bir şekilde görüyoruz.

 

İhracat yaparken hem ülkeler hem de firmalar mutlaka stratejik temeller üzerinden yola çıkmalıdırlar. Makro bakıştan mikro bakışa geçecek olursak firmanızın verimli bir şekilde ihracat yapabilmesi için aynı zamanda verimli bir girdi (İthalat ya da yerel kaynaklardan) yani  hammadde ve yarı mamül tedariğine ihtiyacı vardır. Uluslararası ticarette yetişmiş personeliniz ve tecrübeniz yok ise mutlaka ihracat danışmanlık firmalarından hizmet almanızı öneririm, yoksa hem zaman hem de para kaybetmeniz kaçınılmazdır. İhracat danışmanlık firmalarını seçerken de mutlaka referanslarına ve daha önceki çalışmalarına bakmanız çok önemlidir. Herkes yabancı dil bilebilir, herkes yurtdışında çalışma yapmış olabilir ama ihracatı bilmek, ihracattaki püf noktalarını bilmek ve bu alanda tecrübe sahibi olmak uzun yıllar ve emek gerektiren bir iştir.

Saygılarımla;

Macit Beştav

Beştav Uluslararası Ticaret Danışmanlığı Limited Şirketi