Dış ticaret araştırması : İhracatta artış gösteren fırsat ürünler ve 2021 Whatsapp

Dış ticaret araştırması : İhracatta artış gösteren fırsat ürünler ve 2021

Dış ticaret araştırması : İhracatta artış gösteren fırsat ürünler ve 2021

Dış ticaret araştırması : İhracatta artış gösteren fırsat ürünler ve 2021

Ülkemiz 2019 yılında 171 Milyar 98 Milyon 411 Bin dolarlık ihracat yaparken 2020 Yılında ise 169 Milyar 481 milyon 945 Bin dolarlık ihracat yapmıştır. Tüm ihraç kalemlerinde Toplamda sadece %1 lik bir düşüş yaşayan ihracatımız, 1 Milyar 616 Milyon 466 Bin dolar azalmıştır. Bu düşüşten etkilenmeyen ve hatta çok yüksek oranda da artış gösteren ürün grupları da bulunmaktadır, bu ürün gruplarını inceleyerek 2021 yılında da hangi ürünlerin ihracat için yüksek potansiyeli olduğunu kabaca tahmin edebiliriz.

 

ÜRÜN KODU

İhracat 2019

İhracat 2020

Değişim

TOPLAM

171,098,411

169,481,945

-1,616,466

39

6,287,017

6,962,418

675,401

08

4,178,054

4,830,862

652,808

85

8,729,310

9,299,711

570,401

20

1,794,107

2,363,783

569,676

30

1,303,990

1,822,227

518,237

 

 

2019’dan 2020’ye Türkiye ihracat rakamları ve en çok ihracatı artan 5 ürün grubu

Yukarıdaki Tabloda da görüldüğü gibi 2020’de en çok ihracat artışı yaşadığımız ürün Grubu GTİP 39 ürün grubu olmuştur. 2019’da 6.2 Milyar Dolarlık ihracatımız olan bu ürün grubunda 2020’de 6.9 Milyar dolarlık ihracat yaparak 675 Milyon dolarlık artış yaşadık. Gümrük Tarife Cetveli üzerinden incelediğimizde bu ürün grubunun Plastiklerden oluştuğunu (Etilen Polimerler) görmekteyiz, Özellikle Grup içindeki 3920 (Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler(gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) Grubunda çok yüksek bir artış gözlenirken, bu grubun da en büyük arış gösteren ürünleri 392010 (Etilen polimerlerinden olanlar) ve 392062 Poli(etilen tereftalat)dan olanlar grupları olmuştur.

 

dış ticaret araştırması

 

Gıda İhracatı

Yine ihracat artışının en çok yaşandığı ikinci ürün grubu 08 GTİP ile içinde kuru ve yaş meyvelerin bulunduğu gıda ihracatı ile ilgili ürün grubudur. Bu ürün Grubunda 2019 da 4.1 Milyon Dolar olan ihracat 2020 de 4.8Milyon dolara yükselmiştir. Gıda gibi önemli bir sektördeki bu artış pandemiden etkilenmeyen stratejik ürünlerde olduğu gibi öncelikle, 0805 Turunçgiller, 0809 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze) ve 0803 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş) gruplarında gerçekleşmiştir. Liderliği ise 080521 ile Mandalina ve Mandarinler (Tanjerin ve Satsumalar dahil) almıştır, bu grupta ihracatımız en çok Rusya, Ukrayna, Irak ve Sırbistan’a gerçekleşmiştir.

 

Elektrikli ürünler İhracatı

Üçüncü sırada en yüksek artış gösteren ürün grubumuz ise 85 GTİP ile Elektrikli makine ve parçalarını içeren gruptur, bu grupta da 8.7 Milyar Dolar olan ihracatımızı, 9.3 Milyar dolar civarına yükselterek 570 milyon dolarlık ek gelir elde etmiş bulunmaktayız, bu gelirin kaynağı olan alt gruplar ise 143.3 Milyon Dolar artışla 8516 GTİP Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; evişlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcırezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) 8504 GTİP ile 139.7 milyon dolarlık artış kaydeden Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler)ve endüktörler: ayrıca GTİP 8544 ile 137.8 Milyon dolarlık artış gösteren İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, 'kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmışliflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrikiletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) Grubudur, son olarak yine çok yüksek artış gösteren bir alt grup olan 8541 Grubu 134.6 Milyon Dolarlık artışla Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlıyarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolardadüzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayandiyodlar (LED); monte edilmiş piezo elektrik kristaller olarak sıralanabilir.

 

ihracatta artış gösteren ürünler

 

Meyve ve Sebzelerden hazırlanmış karışımlar İhracatı

Diğer Bir kalem olan 20 Fasıl ürün grubu ise içinde Meyve ve Sebzelerden hazırlanmış karışımlar  gibi ürünleri barındıran Gıda sektörüne ait temel ürünlerini içeren bir grup. Bu ürün Grubunda 2019 ihracatımız 1 Milyar 794 Milyon dolar olup ,2020 ihracatımız ise 569.6 Milyon dolarlık artışla 2 Milyar 363 Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Burada Sektörde % 30 luk bir ihracat artışı çok önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır, alt grupları incelersek en çok artan Grupların başında 2005 Gtip ile başlayan ürünlerden oluşan grup bulunmaktadır bu grubun tanımına bakarsak Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya  konserve edilmiş ,dondurulmamış) ürünler bir önceki yıla göre 156.8 Milyon Dolarlık artışla 247.8 Milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmışlardır, bu rakam 2019’da sadece 90.9 Milyon dolar olduğundan bu ürün grubundaki büyüme %172 olarak gerçekleşmiştir. Yine Alt Gruplarda 2001 ile başlayan GTİP olan Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitkiparçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserveedilmiş ürünler yüksek ihracat artışına konu olmuşlardır, şöyle ki; 2019 da 153.5 Milyon dolar olan ihracat, 2020 de 293.7 Milyon dolara çıkmıştır. 140.2 Milyon dolarlık artış neredeyse iki katına çıkan ihracatın artış oranı %91 olarak gerçekleşmiştir. Yine önemli bir artışın görüldüğü alt gruplardan sonuncusu ise 2009 GTİP ile Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermenteedilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğertatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın  grubuna giren meyve ve sebze sularıdır. Bu Gtipteki Büyüme oranı %51 ve artış seviyesi olarak da  132.3 Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

ihracatta türkiyenin 5 ürünü

 

Eczacılık ürünleri ihracatı

İlk  5‘e giren diğer bir fasıl ise GTİP 30 faslı olup eczacılıkla ilgili ürünleri içermektedir, bu ürün grubunda da 2019 yılında 1 Milyar 303 Milyon dolar olan ihracatımızı 2020 yılında 1 Milyar 822 Milyon dolara çıkararak %40 lık bir ihracat artışı kaydetmiş bulunmaktayız, bu grubun en önemli alt kalemleri ise Bir önceki yıla göre %37 Büyüme Gösteren 3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veyaolmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerekkullanılmaya mahsus olanlar "transdermaladministrationsystems"dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekildeambalajlanmış)  tanımıyla 786.6 M,lyonDoalrdan 1.076 Milyar Dolara yükselen ihracatı ile ilk sıralarda yer almaktadırlar.

 

Bu yazımızdaki verilerde trademap ve T.C. Gümrük Tarife Cetveli 2019 yararlanılarak hazırlanmış ve sadece kişisel görüşlerimizi yansıtmaktadır. Tüm ihracatçılarımızın başarılı olması ve hedef pazarlarında büyük satışlara imza atması noktasında katkı sağlamak firmamızın en önemli hedefidir. Sizi de BEŞTAV ULUSLARARASI TİCARET DANIŞMANLIÄžI uzmanlığı ile Dış ticaret alanında veriye dayalı, iletişim odaklı çözümlerimizi incelemeye davet ediyoruz.

Saygılarımla

Macit Beştav