İhracatta Başarılı Olmanın Sırrı! Whatsapp

İhracatta Başarılı Olmanın Sırrı!

İhracatta Başarılı Olmanın Sırrı!

İhracatta Başarılı Olmanın Sırrı!

İhracatta başarılı olmak her firmanın en büyük arzusudur. İhracat danışmanlığı konusunda hizmet veren Beştav, ihracat stratejileri, ihracat yaparken nelere dikkat edilmeli ve pazarlama politikaları hakkında bilgi vermeye çalışacaktır. Küreselleşme, 20. yüzyılın sonlarında adeta slogan haline gelmiş bir kavramdır. Bu kavram, sadece bu döneme özgü olmayıp, politik, teknolojik ve ekonomik alanda gerçekleşen gelişmelerle büyük bir ivme kazanmıştır.

 

Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu bloğunun çöküşü, bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, yeni tüketici pazarlarının açılması, ülkeler arasında ticari formların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kuruluşu ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. Dış ticaret istihbaratı ve ticari istihbarat teknoloji sayesinde daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapılabilmesi ve söz konusu teknolojiye dünya genelinde erişimin kolaylaşmasıyla birlikte, ekonomi kavramı da küresel bir boyut kazanmıştır.

 

 

Küresel ticarette küresel değer zinciri olarak tanımlanan üretim-satış mekanizmasında marka olmak, zinciri kontrol eden konuma sahip olmayı ifade etmektedir. Marka ile birlikte üründen elde edilen kâr marjının artmasına bağlı olarak sırasıyla bunu, AR-GE çalışmalarındaki artış, ürünlerde yenilik ve rekabette avantaj elde etme süreçleri izlemektedir. İhracatta marka, ülkeye giren döviz miktarını artırdığı gibi gerek firmanın gerekse ülkenin rekabet gücünü de artırmaktadır. Fason üretim yapmak yerine dünya çapında markalı ürünler üretip ihraç etmek ülkeye giren döviz miktarını katlanarak artırmaktadır.

 

 

Gerek Türkiye’de gerekse tüm dünya ülkelerinde tarıma ve zanaate dayalı bir ekonomi modelinden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş süreci, ister istemez tüm ülkeleri yeni hedef pazarlar arama ve bulma yoluna sevketmiştir. Bu süreçte teknolojinin de ilerlemesiyle ürünler arasındaki farkın gün geçtikçe azalması neticesinde, ürünler arasındaki farklılığı sağlayan unsur olarak marka kavramı öne çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, firmaların ticari alanda başarılı olabilmelerinin tek yolu vardır. Bu da, rekabet ortamı içerisinde yer alan diğer firmalardan farklılaşmanın sağlanmasıdır. Farklılaşmayı sağlayan faktör ise marka kavramıdır